சனி, 29 ஜூன், 2013

முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை

முதல் திருமுறை திருப்பரங்குன்றம் திருப்புகழ்
இரண்டாந் திருமுறை திருச்செந்தூர் திருப்புகழ்
மூன்றாந் திருமுறை திருவாவினன்குடி திருப்புகழ்
நான்காந் திருமுறை திருவேரகம் (சுவாமிமலை) திருப்புகழ்
ஐந்தாந் திருமுறை குன்றுதோறாடல் திருப்புகழ்
ஆறாந் திருமுறை பழமுதிர்சோலை திருப்புகழ்
ஏழாந் திருமுறை பொதுத் திருப்புகழ் பாடல்கள்
எட்டாந் திருமுறை கந்தரலங்காரம், கந்தரந்தாதி
ஒன்பதாந் திருமுறை திருவகுப்பு
பத்தாந் திருமுறை கந்தரனுபூதி
பதினோராந் திருமுறை நக்கீரர், பரிபாடல் ஆசிரியர்கள், கல்லாடர், முதலானவர்கள் பாடல்கள்
பன்னிரண்டாந் திருமுறை முருகனடியார்கள் வரலாறு ஆகிய சேய்த்தொண்டர் புராணம்

புத்தகம் கிடைக்கும் முகவரி,
(தொலைபேசியில் அழைத்து, புத்தகம் இருப்பதை உறுதி செய்தபிறகு செல்லவும்)
தென்னிந்திய சைவ சித்தார்ந்த நூற்பதிப்பு கழகம்
18, ராஜ வீதி 
கோயம்புத்தூர் - 641001

தொலைபேசி - 0422 - 2397966